Kulturrygsækken

Også i skoleåret 2014/15 deltager arkivet i projektet Kulturrygsækken, som er et fagligt tilbud til alle skoler i Vejle Kommune.

Find os i tværfaglige tilbud til både mellemtrinnet og udskolingen. Se det digitale katalog på Børnekulturportalen, hvor vi i skoleåret 2014/15 deltager i to tilbud til henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen. Læs mere om "I Darwins fodspor" og "Håndværk - industri - IT".

Tidligere år har det bl.a. handlet om kommunikation i et historisk perspektiv. I 1856 åbnede således det første telegrafkontor i Vejle. Telegrafens indtog var lidt af en sensation. Det skyldtes ikke mindst, at det var første gang, folk i Vejle oplevede en opfindelse, der fungerede ved elektricitet!

I Vejle Amts Avis kunne man torsdag d. 6. november 1856 læse: ”Veile. Den nye Telegraph-Bygning er nu fix og færdig, og dens Indre ligesaa hyggeligt, som dens Ydre er en formelig Pryd for den Beifarende, der ad den Kant besøger Byen.”
 

Efter telegrafen er det gået slag i slag med telefonen, radioen, fjernsynet, internettet, mobiltelefonen osv. Alle sammen opfindelser, som har baggrund i den såkaldte kommunikationsrevolution, som fandt sted i slutningen af 1800-tallet.
 

Det og meget mere har det af flere omgange handlet om på Vejle Stadsarkiv, hvor læsesalen har haft besøg af skoleelever. Temaet for besøgene har overordnet være kommunikation i et historisk perspektiv.

For eleverne har der også været mulighed for at opleve de ellers lukkede magasiner, hvor nogen af arkivets samlinger opbevares.

Elever fra Kirkebakkeskolen på arkivets læsesal. Foto: Vejle Stadsarkiv.  

 

Søg i samlingerne


Ved søgning viderestilles du til arkiv.dk, hvor du kan fortsætte din søgning.

Materiale

Mangler du materiale til at belyse et lokalhistorisk emne - søg f.eks. i arkivet samlinger eller kig evt. på det digitalte lokalhistoriske opslagsværk VejleWiki.

Spørg arkivet

Send mail