Stort og småt fra byens historie


I gamle dage var Vejles byråd involveret i mange store og små beslutninger. Den gang havde man ikke nær så mange udvalg til at tage sig af de enkelte sager, som i dag.
 

Det betyder, at de gamle byrådssager er fyldt med historier, der fortæller om helt almindelige borgeres hverdag i Vejle.
 

For hvert år er der en registerindgang til de enkelte sager. Registrene er opdelt i emner, som med årene ændrer sig lidt. Emnerne giver en god fornemmelse af, hvilke emner byrådet behandlede.
 

Byrådssagerne giver således en meget fin indgang til byens historie, hvor man år for år blandt meget andet kan følge kommunens økonomi, kan se listen af fattige i købstaden, kan se hvem der har søgt om fritagelse fra skat, hvem der søger de ledige kommunale stillinger og meget meget mere.
 

Sagerne har stor værdi for både slægtsforskere, købstadsforskere og bare almindeligt historisk interesserede borger.
 

Stadsarkivet er gået i gang med at digitalisere alle sagerne. Vi er begyndt med de ældste fra 1871 og er nået til 1897.

Lige nu er vi i gang med sagerne fra perioden 1914-1918 for bedre at kunne belyse købstadslivet under Første Verdenskrig.
 

Lige nu har vi i alt: 18200 scannede dokumenter.
 

Mange af sagerne er håndskrevne og kan være svære at tyde. Derfor er arkivets frivillige i gang med at transskribere alle ikke-trykte dokumenter.
 

På de efterfølgende links, kan du søge i registrene og se de sagsnumre, der hører til de enkelte sager. Hvis du finder en sag, der ser interessant ud, kan du få den tilsendt i en digital udgave. Hvis den allerede er transskriberet, får du også denne udgave med.
 

Vær opmærksom på, at ikke alle sager er bevaret. Du kan derfor risikere at finde en sag i registreret, som ikke findes i arkivet.Søg i samlingerne