Månedens billede(r)

I september er vi forbi Sønderbrogade. Før-billedet er fra 1980. Indtil 1986 var der stadig beboelse på østsiden af gaden. Bygningerne måtte da vige pladsen for posthus og vejudvidelser. Sammenlignet med nu-billedet anno 2017 er det tydeligt, hvor meget gadebilledet generelt har ændret sig. Det ses også på skilte, gadebelysning, gavlreklamer og tidens biler.
Kig eventuelt forbi Sønderbrogade og sammenlign selv. God september fra før- og nu-billed-redaktionen.

Foto øverst: fotograf: Frants Mortensen, 1980. Foto: Vejle Stadsarkiv. Foto nederst: fotograf: Frank Bache Andersen, 2017. Foto: Vejle Stadsarkiv.

Det sker – aktuelle arrangementer

Tirsdag d. 19. september kan du blive klogere på de danske kolonier i Indien: Tranquebar, Serampore og Nicobarerne. Foredraget fokuserer på de handelsrelationer og kulturmøder, som udviklede sig med udgangspunkt i de danske kolonier i Indien. I Indien var det indtil ca. 1750 således indiske fyrster og købmænd, der bestemte rammerne for Danmarks muligheder som kolonimagt.

Foredraget v. Niels Brimnes finder sted på Vejle Bibliotek kl. 19. Arrangør er Folkeuniversitetet i Vejle. Se mere på Folkeuniversitetes hjemmeside for oplysninger om bl.a. entre og tilmelding.

Onsdag d. 27. september er emnet forsorgshistorie under overskriften: Fra syg til medborger. Byhistorisk Selskab afholder arrangement for dets medlemmer på Kellers Minde i Brejning, og aftenen byder på både foredrag og rundvisning i området v. De Kellerske Anstalter. Arrangementet begynder kl. 18.

Tilmelding til sekretariatet v. Vejle Stadsarkiv mellem d. 18. og d. 22. september 2017 på stadsarkivet@vejle.dk el. tlf. 76 81 20 00. Se mere på selskabets hjemmeside for adresse m.v. 

Du modtager denne mail, fordi du abonnerer på nyheder fra Vejle Stadsarkiv. Ønsker du at afmelde dit abonnement, kan du gøre det på www.vejlestadsarkiv.dk/Forside/Nyheder

Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle, tlf. 76 81 20 00, vba@vejle.dk