Et kort tilbageblik på 2012

Det ligger i et stadsarkivs DNA at se tilbage i tiden. Det følgende tilbageblik vil dog ikke gå længere end til 2012, og formålet er at give et lille indblik i nogle af de opgaver, som vi på stadsarkivet har løst med stor fornøjelse og forhåbentlig også til vore brugeres fornøjelse.

Udadvendthed, udadvendthed … og udadvendthed
Det er stadsarkivets formål at indsamle, registrere, bevare og formidle materiale om Vejles historie. Især formidlingen kan ske på mange forskellige måder, og det er vores opgave at gøre det på en sådan måde, at brugerne finder det nyttigt og brugbart.  Til det formål har vi i 2012 taget forskellige midler i brug.

De helt faste tilbud til brugerne omfatter bl.a.:

- 26 timers ugentlig åbningstid med mulighed for hjælp og vejledning til at finde det, der søges

- adgang til at søge i vores samlinger på www.vejlestadsarkiv.dk

- adgang til at se film fra ”gamle dage” på www.vejlefilm.dk

- adgang til ca. 700 artikler om (næsten) alt mellem himmel og jord på www.vejlewiki.dk. Der kommer løbende nye artikler til.

- adgang til www.historiskatlas.dk, der på et enestående grundlag af gamle og nye kort giver adgang til masser af lokalhistorie.

- adgang til løst og fast fra arkivet på bl.a. Facebook

I årets løb har stadsarkivet løst en lang række andre opgaver og indgået i mange forskellige samarbejder. Vi sætter stor pris på at samarbejde med mange forskellige aktører, fordi det er en af de måder, vi kan udbrede kendskabet til vores samlinger og vores virksomhed generelt.

”Synlighed” er et vigtigt ord i vores hverdag – vi vil gerne være synlige. I bybilledet, på nettet, på de sociale medier. Vi vil også gerne prøve nye formidlingsmetoder af, og engang imellem er vi så heldige, at det hele går op i en højere enhed.

Eksempler:

- plancheudstilling på Marias Plads udarbejdet i samarbejde med Teknik & Miljø i forbindelse med forandringen af pladsen.

På plancherne fortælles historien om pladsens udvikling fra eng til moderne bypark, og der er mulighed for at hente ekstra info via QR-koder.
Foto: Vejle Stadsarkiv.  

- deltagelse i projektet ”Digital Læring og Formidling – Vejle under Besættelsen” sammen med Nørremarksskolen, VIFIN (Videnscenter for Integration) og afdelingen Uddannelse og Læring i Vejle Kommune. Sideløbende hermed har der været besøg fra flere af byens skoler, der har arbejdet med temaet ”Vejle under Besættelsen”.

- Kulturrygsækken, hvor vores bidrag under overskriften ”Kommunikation” retter sig mod de ældste klasser i folkeskolen, hvortil vi bl.a. stiller spørgsmålet: Hvordan kommunikerede vi, før mobiltelefonerne blev hver mands eje?  I dette forløb samarbejdede vi med Økolariet og Givskud Zoo.

- samarbejde med Sundhedsafdelingen om såkaldte mobilruter, hvor man via sin smartphone kan blive guidet på to ture gennem byen.

Den ene rute er en tur for 3-6-årige i Vejle midtby, hvor man kan høre historier om røvere, Midgårdsormen og meget andet. Ruten er 1,6 km. Den anden rute på 5,3 km. er målrettet alle over 12 år. Den går en tur ud i ”Vejles Vilde Vest” Vestbyen, hvor man kan opleve fabrikker, enge, vilde dyr og sang.
Foto: Vejle Kommune.  

- deltagelse i Europeana. Sammen med bibliotek og museum bød vi indenfor på stadsarkivet og gav borgere mulighed for at digitalisere memorabilia fra 1. verdenskrig og derved deltage i et fælleseuropæisk projekt med 1. verdenskrig som tema.

- julekalenderen på P4 Trekanten, hvortil vi bidrog sammen med Vejle Friskole den 17. december. Hertil kommer andre ”optrædener” i radioen i årets løb, f.eks. om Maria Søstrene, gravsteder i Vejle, Historisk Atlas samt stednavnes historie.

Ovenstående er eksempler på initiativer, vi enten selv sætter i værk eller deltager i med henblik på udadvendt virksomhed. Besøgstallene på vores læsesal og på vores hjemmesider viser heldigvis, at vores anstrengelser på ingen måde er forgæves.

”Indadvendt” virksomhed
Grundlaget for vores formidlingsinitiativer er alt det guld, der ligger i stadsarkivets samlinger, og det bagvedliggende registreringsarbejde. Sideløbende med den udadvendte virksomhed er der i 2012 sket et stabilt og kontinuerligt registreringsarbejde, som omfatter artikler i tidsskrifter og arkivalie- og billedregistrering. Det er en væsentlig del af vores faglighed at kunne ekspedere i samlingerne på en kompetent og effektiv måde, når brugere har behov for det, og det solide registreringsarbejde er et væsentligt middel til at opfylde det mål. Registreringsarbejdet er ikke så synligt i sig selv, men det er en forudsætning for den formidlingsvirksomhed, vi gerne vil kendes for.

2013 er næsten lige begyndt, og på stadsarkivet vil synlighed og udadvendthed fortsat være en ledetråd i meget af vores arbejde i det kommende år. Vi glæder os til at udvikle de samarbejder, der allerede er i gang, og vi glæder os i høj grad også til at hoppe med på noget nyt, når det viser sig. Nok er tilbageblikket en del af vores DNA, men vi har også mod på det nye og endnu ukendte!

Susanne Conradsen
Stadsarkivar
 

Du modtager denne mail, fordi du abonnerer på nyheder fra Vejle Stadsarkiv. Ønsker du at afmelde dit abonnement, kan du gøre det på www.vejlestadsarkiv.dk/Forside/Nyheder

Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle, tlf. 76 81 20 00, vba@vejle.dk