Vejle Rådhus

Rådhuset på Rådhustorvet i Vejle, som ikke har været brugt til byrådsmøder siden den seneste kommunesammenlægning, indtages igen af Vejle Byråd.

Historien er lang - Vejles første rådhus blev bygget for mere end 500 år siden, og det fjerde rådhus i rækken af rådhuse i byen, er nu klar til igen at huse byrådets møder, vielser og anden aktivitet.

Med respekt for den nu forrige ombygning, som arkitekten Martin Nyrop stod for tilbage i 1919-20, er huset i den seneste tid blevet gennemgribende renoveret. Bedre adgangsforhold og en tidssvarende byrådssal, som kan rumme det papirløse byråd, er eksempler på et par af moderniseringerne.

På billederne nedenfor kan du se, hvordan Vejle Rådhus og Rådhustorvet tog sig ud i 1938, og Vejle Byråd foreviget i byrådssalen to år før i 1936.

   
 Foto: Vejle Stadsarkiv.  Fotograf: Hans Albjerg. Foto: Vejle Stadsarkiv.

Onsdag d. 21. august 2013 er byens styre tilbage på Rådhustorvet, hvor den nye byrådssal tages i brug. Alle er naturligvis velkomne til at overvære den åbne del af mødet.

Som altid er der også mulighed for efterfølgende at høre lydklip fra byrådsmødet på nettet, som optages og lægges ud til alle interesserede af Vejle Stadsarkiv.

Vagtskifte på Lokalhistorisk Arkiv i Jelling

Fra d. 1. oktober 2013 overtager Vejle Stadsarkiv driften af arkivet i Jelling. Den daglige leder, som har haft ansvaret for arkivets arbejde siden 1998, går på pension, og i den forbindelse er der vagtskifte på arkivet.

Rammerne vil fortsat være Byens Hus i Jelling, og den nye ordning kommer til at ligne modellen fra Børkop og Egtved, hvor arkiv og bibliotek også er placeret sammen i kulturhusene. Stadsarkivar Susanne Conradsen er glad for den nye opgave, og glæder sig bl.a. til at fortsætte det gode samarbejde med den lokalhistoriske forening.

Til kalenderen – et par serviceoplysninger fra arkivet

Fra d. 29. august 2013 og syv torsdage frem til og med d. 10. oktober får stadsarkivet besøg af skoleelever på læsesalen. Læsesalen holder åbent, som den plejer, men indtil omkring middagstid ekspederes der i andre lokaler i huset.

Fredag d. 6. september 2013 holder Vejle Stadsarkiv lukket på grund af studietur for arkivets ansatte. Vi er tilbage igen for fuld skrue fra mandag d. 9. september. 

Du modtager denne mail, fordi du abonnerer på nyheder fra Vejle Stadsarkiv. Ønsker du at afmelde dit abonnement, kan du gøre det på www.vejlestadsarkiv.dk/Forside/Nyheder

Vejle Stadsarkiv, Vedelsgade 17, 7100 Vejle, tlf. 76 81 20 00, vba@vejle.dk