Bredballe Lokalhistoriske Forening

Foreningen er stiftet i 1994, og fungerer i samarbejde med Vejle Stadsarkiv, som en del af lokalhistorisk arkivsamarbejde i Vejle Kommune.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til Bredballes historie og medvirke til at bevare egnens værdier gennem lokalhistoriske skrifter og vandringer i området.

Endvidere at indsamle arkivalier, billeder, billede- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke-statslig herkomst med tilknytning til Bredballe.
 
Det indsamlede materiale opbevares af foreningen eller overdrages til Vejle Stadsarkiv og stilles til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed.

Hvis materialet ikke ønskes afleveret, vil vi være glade for blot at låne det til kopiering eller affotografering.

Foreningen tilstræber vederlagsfrit at udgive en publikation til foreningens medlemmer hvert år samt at arrangere en aftenvandring i lokalområdet.

Foreningen har gennem flere år haft en stabil tilslutning på mere end 200 medlemmer, som også i stort tal møder op til foreningens arrangementer.

Oplysninger om foreningens arbejde eller evt. indmeldelse kan ske ved henvendelse til et af nedennævnte bestyrelsesmedlemmer:

Preben Sørensen, formand. Tlf. 75 81 59 56. Mail: chinor@mail.dk

Leif Brogaard, sekretær. Tlf. 40 84 70 22. Mail: leif.brogaard@stofanet.dk

Erna Juul, kasserer. Tlf. 75 81 52 16. Mail: erna.ove.juul@ojuul.dk

Kurt Meiner Hansen. Tlf. 75 81 61 26. Mail: jobjerg@stofanet.dk

Margrethe Kastberg. Tlf. 75 81 62 87. Mail: kastberg7120@gmail.com

Se foreningens hjemmeside www.bredballelokalhistoriskeforening.dk

Læs den seneste beretning her.

Søg i samlingerne


Ved søgning viderestilles du til arkiv.dk, hvor du kan fortsætte din søgning.

Spørg arkivet

Send mail