Engum Lokalhistoriske Forening

Formålet er at fremme og styrke den almene interesse for Engum Sogns historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier samt at drive et arkiv. Foreningen fungerer i samarbejde med Vejle Stadsarkiv. Foreningen virker ved at indsamle, registrere og opbevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data med tilknytning til Engum Sogn.

Formand: Gunnar Skibsholt
Skibsholtvej 66
Assendrup
7120 Vejle Ø
Tlf. 20 16 73 20
Mail: skibsholt@gmail.com

Søg i samlingerne


Ved søgning viderestilles du til arkiv.dk, hvor du kan fortsætte din søgning.

Spørg arkivet

Send mail