Grejsdalen Lokalhistoriske Forening

Arkivet indsamler, registrerer og formidler arkivalier, billeder og andet med vidnesbyrd om Grejsdalens historie.
Arkivet har til huse på Grejsdalens Skole, Grejsdal Skole Skrædderbakken 8, 7100 Vejle.
Her kan man i arkivets lokaler studere arkivalier og billeder fra Grejsdalen.

Åbent: onsdage kl. 14-16 fra d. 1. oktober til d. 31. maj. Arkivet kan desuden kontaktes telefonisk på 23 32 17 33 eller på mail grejsdallokalarkiv@gmail.com

Formand: Mette Sørensen
Grejsdalsvej 456
7100 Vejle
Tlf. 75 85 30 73

Siden starten har foreningen hvert år vist en udstilling. I de første år blev udstillingerne vist i en del af rejsestalden og i en sidebygning ved Grejsdalens Hotel. De seneste år har forening og arkiv lånt Sognehuset ved Grejsdal Kirke i juni, juli og august til den årlige sommerudstilling.

Søg i samlingerne


Ved søgning viderestilles du til arkiv.dk, hvor du kan fortsætte din søgning.

Spørg arkivet

Send mail