Byhistorisk Selskab for Vejle har til formål at udbrede kendskabet til og interessen for Vejle og omegns historie.

Det sker gennem foredrag, bogudgivelser mv. Gennem medlemskab støtter man tillige arbejder med at beskrive byens og omegnens historie.


Aktiviteter

Byhistorisk Selskab for Vejle afholder hvert år otte-ti arrangementer inden for en række historiske og andre kulturelle emner. Der indgår ofte besøg på steder og institutioner, som man normalt ikke får adgang til. Desuden historiske foredrag om f.eks. arkæologiske undersøgelser i området, om regulering af seksualiteten under den danske enevælde, om folkemindesamleren Evald Tang Kristensen m.m.

For mere se Byhistorisk Selskabs se hjemmeside

Se Arrangementskalenderen for efteråret 2017 her. Tilmelding til arrangementerne kan ske v. sekretariatet v. Vejle Stadsarkiv i tilmeldingsperioden.

 

Indmeldelse og kontingent

Medlemskab koster for tiden 175 kr. om året for familier/enkeltpersoner og 600 kr. for firmaer/institutioner.

Med et medlemskab får man gratis adgang til de fleste af selskabets arrangementer samt modtager ét eks. af Vejlebogen (fem eks. til firma/institutionsmedlemmer).

Vejlebogen er gratis for medlemmer. Udsalgsprisen er 95 kr., og bogen kan købes hos byens boghandlere og på Vejle Stadsarkiv.


Sekretariat

Byhistorisk Selskab for Vejle
c/o Vejle Stadsarkiv
Enghavevej 2, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 20 00
E-mail: vba@vejle.dk
www.vejlestadsarkiv.dk


Vejlebogen

Selskabets årbog, Vejlebogen, er udkommet siden 1991. Den udsendes til medlemmerne umiddelbart efter udgivelsen omkring 1. december.

I Vejle-bogen kan man læse artikler fra det gamle Vejle - f.eks. om havnen, om krigen i 1864, om uddannelse og fritid, om udvandring, om transport-historie, erindringer skrevet af tidligere eller nuværende vejlensere og meget mere.

Desuden indeholder Vejle-bogen hvert år en oversigt over årets begivenheder i byen og den nyudkomne lokale litteratur. Vejlebogen er på ca. 120 sider med mange illustrationer.

Vejlebogen er gratis for medlemmer. Udsalgsprisen er 95 kr., og bogen kan købes hos byens boghandlere og på Vejle Stadsarkiv.

Ældre numre af årbogen kan købes, så længe oplaget rækker. Nogle af årbøgerne er udsolgt - kontakt gerne Vejle Stadsarkiv vedr. køb af ældre numre. 
 

Søg i samlingerne


Ved søgning viderestilles du til arkiv.dk, hvor du kan fortsætte din søgning.

Spørg arkivet

Send mail