Vejle Stadsarkivs egen historie

Vejle Stadsarkivs historie rækker tilbage til 1960’erne, hvor to lærere, Fredy Jensen og William Rosenkilde, på privat initiativ begyndte at samle oplysninger til brug i undervisningen. I 1967 fik de overdraget et antal lokalhistoriske film, og det gav anledning til at oprette et egentligt arkiv, nemlig Vejle Byhistoriske Arkiv.
 
I begyndelsen opbevarede de to lærere materialet i deres private hjem, men i 1968 fik de et beskedent lokale til samlingen under en trappe i Nørremarkskolens kælder.
 
Fredy Jensen og William Rosenkilde fortsatte med at udbygge den arkivalske samling, og en meget væsentlig del af denne var de lokalhistoriske billeder. Billedsamlingen blev betragteligt suppleret gennem deltagelse i et amtsligt projekt, ”Billedstormen”, i 1976. Hensigten med projektet var at få folk til at aflevere deres fotografier til lokalarkiverne inden for Vejle Amt.
 
Den næste store indsamlingskampagne fandt sted i 1982, hvor en storstilet indsamling af de folkelige bevægelsers arkivalier blev gennemført – i øvrigt med nuværende rigsarkivar Asbjørn Hellum som projektleder. Den første leder af selve arkivet var Jens Topholm, som sad på posten fra 1982-1985, og som siden blev stadsarkivar i Aalborg Kommune. Under Jens Topholms ledelse blev der gennemført en række grundlæggende registreringsprojekter og arrangeret  flere velbesøgte udstillinger med fokus på indsamlet foreningsmateriale, f.eks. Sport i Vejle.
Asbjørn Hellum blev leder af Vejle Byhistoriske Arkiv i 1985, og han blev på posten indtil 2009, hvor han udnævntes til rigsarkivar.
 
I 1987 flyttede arkivet med læsesal og kontorer til DOFO-bygningen på Enghavevej 34. Det var også her det store projekt om ”Arbejdslivets Historie” fandt sted. Det skete i anledning af Arbejdernes Fællesorganisations 100 års jubilæum, og et stort indsamlingsarbejde resulterede i flere udstillinger og bogudgivelser.
 
Forholdene i DOFO-bygningen var temmelig interimistiske, og i foråret 1997 flyttede arkivet til Dandys gamle administrationsbygning på Enghavevej 2. Her var der bedre forhold for både publikum og arkivets medarbejdere. Det var også her arkivets projekt ”Vejle i Mandtal”, som var en digital fotografering af vejlenserne ved årtusindskiftet, fandt sted i perioden 1999-foråret 2002.
 
Vejle Byhistoriske Arkiv blev 25 år i 1993, og som en forsinket fødselsdagsgave blev det i 1995 besluttet, at arkivet skulle være en selvstændig kommunal institution (og ikke længere en del af Vejle Museum), og samtidig fik arkivet også ansvaret for de kommunale arkivalier. Ved den lejlighed blev navnet Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv – et navn som efterhånden er ændret til det noget mere mundrette Vejle Stadsarkiv.
 
Med Strukturreformen 2007 fulgte et omfattende arkiveringsarbejde, idet arkivalierne fra Give, Jelling, Børkop og Egtved overgik til ordning og registrering på Vejle Stadsarkiv. Det drejer sig om mange, mange stykker papir, der er blevet ordnet og registreret, så de hurtigt og effektivt kan findes frem igen. Det ikke bevaringsværdige materiale er i samme omgang blevet kasseret.
 
I 2008 fyldte Vejle Stadsarkiv 40 år, og det blev fejret på behørig vis på Boulevarden 54, hvor en del af vores virksomhed, Mellemarkivet, holder til. I forbindelse med fødselsdagen blev vejlefilm.dk præsenteret.

I 2009 kom bl.a. drift og udvikling af Vejle Kommunes elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem, SBSYS til.
 
Vejle Stadsarkiv driver i dag en mangefacetteret virksomhed, der også tager tidens nyeste digitale redskaber i brug. Men vi glemmer ikke udgangspunktet – bag det hele ligger en stærk ambition om at bygge videre på det fundament, der blev skabt i slutningen af 1960’erne, og som i bund og grund drejer sig om at dokumentere den lokale virkelighed, som vi er en del af.

Gennem hele Vejle Stadsarkivs levetid har der været tradition for, at frivillige medarbejdere har bidraget med tid og lyst til at hjælpe os. Således også i dag, hvor en flok trofaste og flittige frivillige medarbejdere yder en stor indsats og hjælper os med at løse opgaver, vi ellers ikke ville have mulighed for at løse.
 

Søg i samlingerne


Ved søgning viderestilles du til arkiv.dk, hvor du kan fortsætte din søgning.

Spørg arkivet

Send mail