Forvaltning

Denne del af stadsarkivets hjemmeside henvender sig til såvel kommunalt ansatte, der har brug for råd og vejledning, som til borgere med interesse for kommunale arkivalier.

Vejle Stadsarkiv varetager en lang række opgaver rettet mod de kommunale afdelinger og institutioner.

Vi arbejder med kommunale arkivalier, herunder digitale arkivalier, drift og udvikling af kommunens ESDH-system, sikker post og forvaltningsrettede ydelser som rådgivning omkring bevaring og kassation samt historiske udredninger.

Endelig har arkivet tilsynet med, at arkivlovgivningen overholdes i Vejle Kommune, og den behandler tilgængelighedssager efter Arkivlovens paragraffer.

Søg i samlingerne


Ved søgning viderestilles du til arkiv.dk, hvor du kan fortsætte din søgning.

Spørg arkivet

Send mail