ESDH i Vejle Kommune

Al journalisering og tekstbehandling foregår elektronisk i Vejle Kommune. Dette sker bl.a ved hjælp af vort elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH). Vejle Stadsarkiv står for driften og udviklingen af kommunens ESDH-system, kaldet SBSYS.

Du kan læse mere om SBSYS her.

Vejle Kommunes mål med anvendelsen af ESDH er bl.a. at yde en bedre service over for borgerne gennem en åben, sikker, effektiv og sammenhængende sagsbehandling.

Endvidere arbejder vi dagligt med at kunne håndtere digital kommunikation med borgerne og dermed forbedre kvaliteten af sagsbehandlingen.
For at leve op til disse mål arbejder vi med vores sager ud fra følgende principper:
  • Vi kommunikerer elektronisk både internt og eksternt – når det er muligt
  • Vi opfordrer vores eksterne kunder til at bruge elektronisk postfremsendelse
  • Vi sørger for løbende at ajourføre og udvikle vores informationer på bl.a. kommunens hjemmeside, så borgerne får optimale betingelser for at kommunikere med os elektronisk.

Søg i samlingerne


Ved søgning viderestilles du til arkiv.dk, hvor du kan fortsætte din søgning.

Spørg arkivet

Send mail