Forvaltningsservice

Vejle Stadsarkiv yder støtte, råd og vejledning til Vejle Kommunes forvaltninger og institutioner. Det kan f.eks. være i forhold til kommunes ESDH-system, vejledning i bevaring og kassation af arkivmateriale eller ekspedition af henlagte sager.

Det bevarede arkivmateriale strækker sig helt tilbage fra 1842 til 2006. Du kan læse mere om arkiverne ved at vælge enten Sognekommuner eller Kommuner 1970-2006 i menuen til venstre.

Bevaring og kassation - råd og vejledning 

Vejle Stadsarkiv fører tilsyn med, at forvaltninger og institutioner overholder relevant lovgivning og til stadighed varetager de arkivmæssige hensyn.
 
I den forbindelse yder vi råd og vejledning til forvaltningerne samt de kommunale institutioner. Det kan være i spørgsmål om bevaring og kassation af konkrete materialetyper, råd om arkivmaterialer, ordningsarbejde eller vejledning i forbindelse med henblik på aflevering af materiale til stadsarkivet.

Send evt. en mail via boksen nederst til højre. Selve lovgivningen på arkivområdet finder du i boksen til venstre under Lovgivning.

Søg i samlingerne


Ved søgning viderestilles du til arkiv.dk, hvor du kan fortsætte din søgning.

Aflevering til Vejle Stadsarkiv

Hvordan afleveres arkiverne til Vejle Stadsarkiv

Spørg arkivet

Send mail