Kommuner 1970-2006

Den kommunedannelse, der for mange kommuner var en kendsgerning den 1. april 1970, var et resultat af mange års kommissionsarbejde, som allerede i 1952 var iværksat på initiativ af Vejles borgmester Willy Sørensen.

Kommunallovskommissionen blev nedsat 18. december 1958 og skulle gennemgå de kommunale styrelseslove og overveje en mere hensigtsmæssig kommuneinddeling.

Kommissionsarbejdet afsluttedes i 1966, og allerede her skete de første frivillige sammenlægninger, herunder etableringen af Jelling Kommune. Pr. 1. april 1970 var tillige Børkop, Egtved , Give og Vejle Kommuner en kendsgerning.

Kommunerne havde deres virke indtil 31. december 2006, hvor de fem kommuner som følge af Strukturreformen blev til den nye Vejle Kommune.


Jelling Kommune Jelling Kommune

Arkivalierne er ordnet. Arkivalierne fylder omkring 200 meter. I 2002 overgik Jelling til ESDH og sagerne henligger herefter elektronisk.

Læs mere...


Egtved Kommune Egtved Kommune

Arkiverne efter Egtved Kommune fylder 291 hyldemeter. Arkivalierne dækker hele forvaltningsområdet og er primært ordnet efter journalplaner eller cpr. numre.

Læs mere...


Børkop Kommune Børkop Kommune

Arkiverne efter Børkop Kommune er ordnet og udgør 284 hyldemeter. Arkivserier efter Borgmesterkontoret og Teknisk Forvaltning præger arkivmængden.

Læs mere...


Give Kommune Give Kommune

Give Kommunes arkiver er ordnet og fylder ialt 258 hyldemeter. I 2005 overgik Give Kommune til ESDH og sagerne henligger herefter elektronisk.

Læs mere...


Vejle Kommune Vejle Kommune
Vejle Kommunes arkivalier er delvist ordnede. Sagerne skønnes at udgøre ca. 1.500 hyldemeter for perioden 1970-2006 og ordnes af Stadsarkivet i samarbejde med forvaltningerne.

Læs mere...


Søg i samlingerne


Ved søgning viderestilles du til arkiv.dk, hvor du kan fortsætte din søgning.

Spørg arkivet

Send mail