Give Kommune var indtil Strukturreformen i 2007 en kommune i Vejle Amt. Kommunen udgjorde 403 km2 og 14.090 indbyggere.

Give Kommune blev til, i perioden 1966-1970 i forbindelse med kommunalreformarbejdet, af følgende sogne:
Gadbjerg Sognekommune
Give Sognekommune
Givskud Sognekommune
Lindeballe Sognekommune
Ringive Sognkommune
Thyregod Sognkommune
Vester Sognkommune
Øster Nykirke Sognkommune

Hertil kommer Give Birk Sogn og Enkelund Birk Sogn, hvis arkivalier indgår i de øvrige sognekommuners arkiver.
Ved Strukturreformen i 2007 indgik hele Give Kommune i Vejle Kommune.

Du kan se hvilke arkivserier, der er registreret for Give Kommune her:
Borgmesterkontoret
Personale og Løn
Skatteforvaltning
Skole og Kulturforvaltning
Socialforvaltning
Teknisk Forvaltning
Økonomiforvaltning

Søg i samlingerne


Ved søgning viderestilles du til arkiv.dk, hvor du kan fortsætte din søgning.

Spørg arkivet

Send mail