Sognekommuner

I 1841 kom anordningen om landkommunevæsenet. I hvert sognedistrikt skulle der oprettes et sogneforstanderskab. I 1842 var der 1021 landdistrikter eller landkommuner.

Kommuneinddelingen på landet blev i udgangspunktet fastlagt på grundlag af de gamle kirkesogne. Inddelingen var naturlig da kirken dengang var det samlende fællesksab for befolkningen, og præst og degn var centrale personer i både administration og undervisning.

I 1870 skete der en yderligere opsplitning til 1097 sogne. Opspiltningen af sognene fortsatte op gennem 1900-tallet indtil man i 1950'erne begyndte at overveje om der ikke skulle etableres større administrative enheder. Det førte i sidste ende til etableringen af de såkaldte primærkommuner, der så dagens lys for Jellings vedkommende i 1966 og for Børkop, Egtved, Give og Vejles vedkommende i 1970.

Du kan søge i de sognekommunale arkiver ved at benytte "Søg i samlingerne" i feltet til højre.
 Søg i samlingerne


Ved søgning viderestilles du til arkiv.dk, hvor du kan fortsætte din søgning.

Spørg arkivet

Send mail